09143171123

آماتیس

کانی شناسی سنگ آمیتیست این کانی گونه بنفش رنگ کوارتز است. گران بهاترین سنگ در گروه کوارتزها به شمار می رود . آمتیست (به انگلیسی: Amethyst) با فرمول شیمیایی SiO2 از مجموعه کانی هاست و از واژه آماتیس به معنای بنفش اخذ شده‌است