09143171123

سنگ سیترین

یک کلمه فرانسوی به معنای “لیمو” است،اگرچه رنگ این سنگ به جای زرد لیمویی بیشتر شبیه به زرد طلایی است. این سنگ عمدتا بسیار نادر است و از ارزش بیشتری نسبت به اکثر سایر انواع کوارتزها برخوردار است